นักเรียนเก่าที่เราภูมิใจ

คอร์ส IELTS The Conqueror

มด: คะแนน IELTS 6.5

นักเรียนทุนรัฐบาล ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่ University of Wisconsin,USA

จอร์จ: คะแนน IELTS 6.5

ได้เข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ (ISE-CU)

ยุ้ย: คะแนน IELTS 6.5

ได้เข้าเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ (EBA- CU)

พิ้งค์: คะแนน IELTS 6.5

นักศึกษาคณะบัญชี อินเตอร์ ธรรมศาตร์

(BBA-TU)

จอม : คะแนน IELTS  6.5

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

กาย: คะแนน IELTS 6

ได้เข้าเรียนต่อ University of East Anglia ประเทศอังกฤษ

ทู: คะแนน IELTS 6

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

กาย: คะแนน IELTS 6 ได้เข้าเรียนต่อคณะวารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (BJM- TU)

นน: คะแนน IELTS 6

ได้เข้าเรียนต่อคณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ 

หนึ่ง: คะแนน IELTS 6

โรงเรียนราชินี

พราว : ได้เข้าเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (EEBA- KU)

เรดาร์: ได้เข้าเรียนต่อคณะนิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (LLM-TU)

คอร์ส The Legendary TOEIC

จุ๊บแจง: คะแนน TOEIC 865

ลูกเรือ สายการบินไทย

แมน: คะแนน TOEIC 840

บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

จิ: คะแนน TOEIC 785

พนักงานภาคพื้น สายการบินไทย

ตู้: คะแนน TOEIC 775

ลูกเรือ สายการบิน Orient Thai

เซฟ: คะแนน TOEIC 760

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนู: คะแนน TOEIC 740

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

อัย : คะแนน TOEIC 720

บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบส: คะแนน TOEIC 720

นักบิน สายการบินไทย

แยม: คะแนน TOEIC700 

บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บูม: คะแนน TOEIC 690

ลูกเรือ สายการบิน Qatar

โม: คะแนน TOEIC 690

ลูกเรือ สายการบิน Thai Smiles

ภัค: คะแนน TOEIC 680

ลูกเรือ สายการบิน Thai Lion Air

ไอซ์:คะแนน TOEIC 675

ลูกเรือ สายการบิน Thai VietJet

นิว: คะแนน TOEIC 675

บัณฑิต SIIT ธรรมศาสตร์

ส้ม: คะแนน TOEIC 650

ลูกเรือ สายการบิน EVA

คอร์ส The Legendary TOEIC

นัท: ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน SIIT ธรรมศาสตร์

อะตอม: บัณฑิต SIIT ธรรมศาสตร์

นน: ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนคณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

คิตตี้: ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์

คิง: นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้คะแนน TU-GET 700 คะแนน

มะเหมี่ยว: บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนน: ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อที่ญึ่ปุ่น

เต้: นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ